Laupäev, 6. november 2021

AG õuesõpe päev

 Kool: Antsla GümnaasiumÕpetajad: Ülle Anier, Maire Puhmas, Iri Reile, Marietta Lõo

Klassid: 

Loodusõpetus: 

*5.b klass

* 6.a klass

*7.a klass

*7.b klass

Kirjandus

11.klass

9.b klass

Bioloogia

8.b klass

Füüsika

8.a klass

*11.klass

*12.klass

*10.klass


Osula kooli sügisnäitus

 Kool: Osula kool

Teema: SügisnäitusNeljapäev, 4. november 2021

Kolmapäev, 30. juuni 2021

#sõbertaim

 #sõbertaim jätkub. Antsla Gümnaasiumi bioloogia klassi kurgid elavad keemia- ja füüsikaõpetaja kasvuhoones.

AG rajakaamera tegevusi juunikuul

 Õpetaja: Marietta Lõo

Õppevahendid: rajakaamera Drüll
Eesmärgid:
1) tutvustada metsloomade igapäevast elu
2) juhtida tähelepanu looduse omapärale

Parimad hetked


Pikem video juunikuu tegevustest

Kolmapäev, 23. juuni 2021

Kuldre Kooli tegevused Looduskojas

 Kool: Kuldre Kool

Aeg: õppeaasta 2020/2021

Sihtrühm: kogu koolipere

Õpetajad: Tiina Ruusmaa, Aime Saar, Kaire Jõela, Katre Soonvald, Joosep LoostOsula Kool OsulaO

 Kool: Osula Põhikool

Klass: kogu koolimere
AG õuesõpe päev

 Kool : Antsla Gümnaasium Õpetajad: Ülle Anier, Maire Puhmas, Iri Reile, Marietta Lõo Klassid:  Loodusõpetus:   *5.b klass * 6.a klass *7.a...